SẢN PHẨM KINH DOANH CHÍNH

SẢN PHẨM ĐÁNG QUAN TÂM

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO HÀNG

– Nơi làm việc: 107 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.– Hình…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT

– Nơi làm việc: 107 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.– Hình…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

– Nơi làm việc: 107 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.– Hình thức…